Sarana Ibubapa

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta

Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

SARANA

Ibu Bapa

 

Sarana Ibu Bapa

merupakan suatu inisiatif kebangsaan

bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam

pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah

demi kecemerlangan masa hadapan

negara yang tercinta:

M A L A Y S IA

This entry was posted in Events, Kokurikulum, Uncategorized, kurikulum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply